Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

Alfabet dorosłego człowieka

 

A może by tak jeszcze raz

Być bardziej sobą niż aktorem

Chcieć marzyć i w przekorny czas

Dzień pchać do nieba swoim torem

 

Edenu szukać pod Golgotą

Fatum zamieniać w Boga rękę

Grzechu nie zgarniać miarką złotą

Humorem zbić niejedną mękę

 

I jakoś tak żyć bardziej życiem

Jak dzieci liczne i beztroskie

Każdą godzinę chrzcić odkryciem

Lament stapiając w tym co boskie

 

Łabędzi śpiew zostawić ptakom

Miłością spojrzeć w zmartwychwstanie

Nadzieją wierzyć nowym znakom

Ocalić moc na śmierć zaranie

 

Piękna żadnego nie żałować

Rozumnie chłonąć świata strony

Słońcem i mrokiem się budować

To po to został on stworzony

 

Uwierzyć w szczęście wreszcie swoje

Wiarą zwyczajną tą z człowiekiem

Zaufać sercom serc podwoje

Że życie wciąż przychodzi z wiekiem

 

Ą, Ę i Ć dać ich własny kąt

Ś małe forsować z rozsądku

X, Y w życiu to nie błąd

Źle kiedy wszystko jest w porządku

— ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromSursumCorda SursumCorda viakudi kudi
Ty się śmiejesz, a ja w to wierzę
Moja wiara to wszystko, co mam
— Chłopcy Z Placu Broni Kiedy już będę dobrym człowiekiem
Reposted fromSursumCorda SursumCorda viakudi kudi
2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viakudi kudi

May 26 2015

1317 f7bc
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viafearoflove fearoflove

May 24 2015

4594 aa31
Reposted fromDjana Djana viamaryjka maryjka
6043 777a
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viawerandaa werandaa

May 17 2015

O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w Tobie miłość.
Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.
— "Umocnieni w Bogu" https://www.facebook.com/umocnieniwBogu?fref=nf
Reposted fromyourtitle yourtitle viaffina ffina
9831 ecf2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

April 11 2015

2910 6740 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
2902 ae8f
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
6896 2d89
Reposted fromemsik emsik viarollinsonowa rollinsonowa
8489 cf06
Reposted fromflesz flesz viarollinsonowa rollinsonowa
0978 e432
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viarollinsonowa rollinsonowa
8700 6f7a
Reposted fromfrenezja frenezja viarollinsonowa rollinsonowa
Trzeba umieć czekać. Wszystko w swoim czasie, nie?
— "Trzy metry nad niebem" F.Moccia
Reposted fromnivea nivea viarollinsonowa rollinsonowa
Dream house
Reposted fromweightless weightless viarollinsonowa rollinsonowa
3301 0c2e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaryjka maryjka

April 09 2015

the highway signs say we're close, but i don't read those things anymore
— stubborn love
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl